rusiya

(function() { if (window.pluso)if (typeof window.pluso.start == "function") return; if (window.ifpluso==undefined) { window.ifpluso = 1; var d = document, s = d.createElement('script'), g = 'getElementsByTagName'; s.type = 'text/javascript'; s.charset='UTF-8'; s.async = true; s.src = ('https:' == window.location.protocol ? 'https' : 'http') + '://share.pluso.ru/pluso-like.js'; var h=d[g]('body')[0]; h.appendChild(s); }})();

MESELE Û MET’ELOKÊ K’URDÎ — C

 

 

MESELE Û MET’ELOKÊ K’URDΠ

 

C, Ç, Ç’

 

 

Caw bû k’itan,

Dew bû derman.

 

* * *

 

Ceh k’era şamî dike, 

Şewqa şûrê misirî dibe,

Mal mêriv bengî dike.

 

* * *

 

Cin meryaxe merî wê cinak’eve,

Merî cinaxe dîsa merî wê cinak’eve.

 

* * *

 

Cî heye r’ev ji mêrantîê çêtire.

 

* * *

 

Cîê lê qete,

Wir r’ûmete.

 

* * *

 

Cîkî mêr lê t’unebûn,

Navê dîka danîbûn E’vdilr’eh’man.

 

* * *

 

Cînarê xirab

Ji e’zabê qebrê xirabtire.

 

* * *

 

Cînarê xirav naxwaze dûê k’uleka cînarê wî bik’işe.

 

* * *

 

Ç’e’v dibîne,

Dil dih’ebîne,

Aqil lêdixe weldiger’îne.

 

* * *

 

Ç’e’v neynika r’uh’in.

 

* * *

 

Ç’e’v xenîmê xwe nas dike.

 

* * *

 

Ç’e’vî kile,

Dawî şile.

 

* * *

 

Ç’e’vê derya,

Xwelî serya.

 

* * *

 

Ç’e’vê kor diborîne (dibaxşîne),

Dilê kul naborîne.

 

* * *

 

Ç’e’vê ku ditirse,

Zilik zû dik’evinê.

 

* * *

 

Ç’êjkê me’ra bê je’r nabin.

 

* * *

 

Ç’êr’-e’it’î baê sarin.

 

* * *

 

Ç’ermê wî hînî şilpînya ba û baranê bûye.

 

* * *

 

Ç’ira ber koraye,

Bilûra ber ker’aye.

 

* * *

 

Ç’ira kesekî h’etanî sibê naşuxule.

 

* * *

 

Ç’ivîk diger’e, diger’e,

Li ser garisê xizana datîne.

 

* * *

 

Ç’ivîka wît-wîtanî,

Te mala xwe xirab kir,

Mala min jî li ser danî.

 

* * *

 

Ç’ya çiqas bilindbe,

R’ojekê r’ê wê lêk’eve.

 

* * *

 

Ç’ya ne sarbe,

Berf lê nabare.

 

* * *

 

Ç’ya-ç’ya naqesidin,

Lê merî merya diqesidin.

 

* * *

 

Ç’yaê mezin,

Sya wî jî mezine.

 

 

* * *

Çar dîwar hatine çêkirinê

Bona merî gilîkî têda bêje, bimîne.

 

* * *

 

Çêkiro bi xwe kiro,

Xirabkiro bi xwe kiro.

 

* * *

 

Çi anye, wê wî jî bibe.

 

* * *

 

Çi bêjî bejna syarê min tê.

 

* * *

 

Çi ç’ira ber korane,

Çi defa ber ker’ane.

 

* * *

 

Çi ç’ya, çi zozan,

Kurmê pez şivan.

 

* * *

 

Çi di h’ûrda,

Çi di tûrda.

 

* * *

 

Çi diçînî,

Ewî jî distînî.

 

* * *

 

Çi kir malê p’ir’,

Çi bikim kavr’ê kur’.

 

* * *

 

Çi ku zika çû,

Çi ku zîna çû.

 

* * *

 

Çiqa dûre,

Haqa nûre.

 

* * *

 

Çiqa jê dûre,

Aqa gul û nûre.

 

* * *

 

Çûme mala dewrêşa,

Dane ber min mastê gamêşa.